„Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe, competențe și aptitudini ale angajaților din industria de morărit, panificație și produse făinoase” – proiect finalizat

  • ROMPAN anunță încheierea unui nou proiect

Proiectul „Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe, competențe și aptitudini ale angajaților din industria de morărit, panificație și produse făinoase”, POCU/464/3/12/128162, Cod SMIS 2014+: 128162, cofinanțat din Fonduri Europene Structurale și de Investiții din România, prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020,  Axa prioritara 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific 3.12: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților s-a finalizat pe 15 iulie 2021.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost următoarele:

  1. Creșterea gradului de interes și conștientizare a angajatorilor din industria de morărit, panificație și produse făinoase din regiunile vizate de proiect privind importanța si necesitatea participării angajaților la programe de formare continua. Obiectivul este corelat cu subactivitatile A1.1 si A1.2
  2. Creșterea performanțelor în plan profesional pentru 512 persoane care vor participa la cursurile de calificare si perfecționare. Obiectivul este corelat cu subactivitatea A2.1
  3. Evaluarea/validarea și recunoașterea experienței și învățării anterioare, inclusiv a compețentelor dobândite în contexte de învățare non formale și/sau informale, pentru 25 de persoane, pentru calificarea „Brutar”. Obiectivul este corelat cu subactivitatea A3.1
  4. Sprijinirea a 15 întreprinderi (IMM-uri) din industria de morărit, panificație și patiserie în vederea introducerii de programe de învățare la locul de muncă. Obiectivul este corelat cu subactivitatea A4.1

Rezultate realizate:

  • 15 persoane au participat la cursul de calificare BRUTAR” – COR 7412.1.1, toate obținând certificatul de calificare
  • 355 de persoane au participat la cursul de calificare nivel 2 OPERATOR PRELUCRARE PRODUSE FĂINOASE” COR 816027, iar 338 au obținut certificatul de calificare
  • 199 de persoane au participat la cursul de perfectionare BRUTAR” COR 751201, iar 184 au obținut certificatul de absolvire
  • 25 de persoane au participat la procesul de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte căi decât cele formale pentru calificarea BRUTAR” și au obținut certificatul de competențe profesionale.

„Au fost sprijinite 15 întreprinderi (IMM-uri) din industria de morărit, panificație și patiserie, în vederea introducerii de programe de învățare la locul de muncă”, a declarat Aurel POPESCU, managerul de proiect.

Înscriere la Newsletter

Articole similare

Comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Instagram

Articole recente

*Prin completarea câmpurilor ești de accord cu prelucrarea datelor cu caracter personal conform GDPR și înscrierea la Newsletter Arta Albă.