Sesiune deschisă pentru Măsura POC 4.1.1 BIS

• Sesiune deschisă pentru Măsura POC 4.1.1 BIS începând cu data de 25 octombrie 2022, ora 10.00.

Firmele care vor să se înscrie la Granturile de câte 50.000 – 500.000 euro, acordate prin Măsura POC 4.1.1 BIS și destinate IMM-urilor din domeniul industriei alimentare și al construcțiilor o pot face începând de astăzi, 25 octombrie 2022. Perioada de lansare a apelului de proiecte și depunerea cererilor de finanțare este 25 octombrie, ora 10:00 – 31 octombrie 2022, ora 23:59:59.

Obiectivul apelului îl reprezintă refacerea capacității de reziliență a microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi întreprinderilor mijlocii, prin acordarea de sprijin din fonduri externe nerambursabile pentru realizarea de investiții inițiale sau investiții în retehnologizare, în domeniul curent de activitate sau într-un domeniu diferit de activitate.

Prin Măsura 4.1.1 BIS se poate obține finanțare cu o valoare cuprinsă între 50.000 euro și maxim 500.000 euro, care se determină în limita de maxim cinci ori cifra de afaceri realizată în anul 2021.
Beneficiarii eligibili care depun cererea de finanțare și implementează proiectul în cadrul acestei competiții sunt I.M.M.-urile care îndeplinesc cumulativ mai multe condiții, printre care:
– au înregistrat profit operaţional din activitatea curentă, respectiv din activitatea de exploatare în exerciţiul financiar 2021;
– sunt înfiinţaţi până la data de 31 decembrie 2020 inclusiv;
– dispun de cofinanţare proprie a proiectului, din orice surse legal constituite care nu reprezintă o formă de ajutor public;
–  nu sunt considerate întreprinderi în dificultate în anul 2021.
– se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investițiile pentru care se solicită ajutor de stat;

Sesiune deschisă pentru Măsura POC 4.1.1 BIS

Criterii de eligibilitate

– minimum 20% din valoarea proiectului reprezintă investiții care atestă caracterul verde în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la Regulamentul delegat (UE) 2021/2.139 al Comisiei din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea criteriilor tehnice de examinare pentru a determina condițiile în care o activitate economică se califică drept activitate care contribuie în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice sau la adaptarea la schimbările climatice și pentru a stabili dacă activitatea economică respectivă aduce prejudicii semnificative vreunuia dintre celelalte obiective de mediu;
– nu au efectuat o relocare, în cei doi ani anteriori cererii de ajutor, către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială pentru care se solicită ajutorul și nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiției inițiale pentru care se solicită ajutorul;
– nu au beneficiat de ajutor ilegal și nu au utilizat, în mod abuziv, un ajutor acordat legal, care până la data depunerii proiectului nu a fost recuperat integral incluzând dobânzile aferente.

Cheltuielile eligibile cuprind:

– cheltuieli pentru renovarea/modernizarea spaţiilor de producţie;
– utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu şi fără montaj, inclusiv IT&C, tehnologii software;
– instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, instalaţii de lucru, mobilier, echipamente informatice;
– mijloace de transport;
– brevete, licenţe, mărci comerciale;
– taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă, etc.

Articol realizat de Gabriela Dan, Redactor Arta Albă

Citiți pe Arta Albă și: Mixuri și concentrate pe bază de plante în panificație, patiserie și cofetărie

Înscriere la Newsletter

Articole similare

Comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Instagram

Articole recente

*Prin completarea câmpurilor ești de accord cu prelucrarea datelor cu caracter personal conform GDPR și înscrierea la Newsletter Arta Albă.