PR Nord-Est: S-a lansat ghidul privind modernizarea microîntreprinderilor

• Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt societățile constituite în baza Legii nr. 31/1990, care se încadrează în categoria microîntreprinderilor, cu sediul social în regiunea Nord-Est (urban sau rural).
• Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, respectiv județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est a publicat pe 6 octombrie 2023  Ghidul solicitantului pentru Apelul PR/NE/2023/P1/RSO1.3.1/1Investiții pentru modernizarea microîntreprinderilor din cadrul Priorității 1 – „O regiune mai competitivă, mai inovativă”.

Alocarea financiară disponibilă pentru acest apel de proiecte este de 30 milioane de euro.

Valoarea minimă nerambursabilă este de 50.000 euro, iar maximă de 200.000 euro.

Contribuția programului (FEDR + BS) la finanțarea unei investiții în cadrul prezentului apel,  trebuie să reprezinte maximum 90% din valoarea totală eligibilă a proiectului, în limita plafonului de minimis de care poate beneficia o întreprindere unică, conform prevederilor legale în domeniu.

PR Nord-Est

Extras din lista domeniilor eligibile din Anexa 4 la ghidul de finanțare

1052 Fabricarea înghețatei

1061 Fabricarea produselor de morărit

1062 Fabricarea amidonului și a produselor din amidon

1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie

1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie

1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase

Activități eligibile:

PR Nord-Est

  • lucrări de construire/ extindere/ modernizare a spațiilor de producție/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor, inclusiv a utilităților generale aferente;
  • achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice;
  • achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care s-a solicitat finanțare;
  • investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice;
  • activități de marketing și branding.

Cererile de finanțare vor putea fi depuse prin sistemul informatic MySMIS 2021/2021+ în perioada 24 noiembrie 2023 ora 10.00 – 24 decembrie 2023 ora 10.00.

În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare și documentele aferente se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS2021/SMIS2021+, doar in intervalul de mai sus.

Apelul de proiecte este unul competitiv, cu termen limită de depunere și cu un prag de excelență de 80 de puncte în vederea contractării directe. Depunerea proiectelor va fi oprită în situația depășirii unui prag de 300% față de valoarea alocării financiare aferentă apelului de proiecte iar evaluarea se va face în limita acestui prag.

Articol realizat de Gabriela Dan, Redactor Arta Albă

Citiți pe Arta Albă și: O nouă eră de instabilitate economică globală

Înscriere la Newsletter

Articole similare

Comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Instagram

Articole recente

*Prin completarea câmpurilor ești de accord cu prelucrarea datelor cu caracter personal conform GDPR și înscrierea la Newsletter Arta Albă.