AFIR a publicat condițiile accesării fondurilor disponibile prin INVESTALIM

• Cererile de aprobare pentru finanțare vor putea fi depuse de către potențialii beneficiari începând cu data de 27 octombrie 2023, ora 08:30.

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a publicat condițiile accesării fondurilor disponibile pentru procesatori privind finanțarea acordată prin Programul național de dezvoltare și susținere a industriei alimentare INVESTALIM.

Ghidul solicitantului și anexele aferente acestuia se regăsesc pe pagina oficială a Agenției, www.afir.ro, în pagina dedicată schemei de ajutor de stat.

 AFIR a publicat condițiile accesării INVESTALIM

Programul național de dezvoltare și susținere a industriei alimentare INVESTALIM se implementează în perioada 2023 – 2026 prin Schema de ajutor de stat INVESTALIM, care dispune de un buget total de 590 de milioane de euro, asigurat de la bugetul de stat. Alocarea anuală pentru finanțarea proiectelor de investiții este de aproximativ 147,5 milioane euro.

Beneficiarii eligibili pentru acest tip de sprijin pot fi întreprinderile nou-înființate sau întreprinderile în activitate, atât IMM, cât și întreprinderi mari, înființate conform Legii nr. 31/ 1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Intensitatea sprijinului nerambursabil are valori cuprinse între 30 – 70%, iar nivelul ajutorului de care poate beneficia o întreprindere poate ajunge până la un maxim total de 57.750.000 de euro.

Activitățile eligibile

Activitățile eligibile pentru care se acordă finanțare prin intermediul schemei de ajutor de stat INVESTALIM sunt: prelucrarea și conservarea cărnii, fabricarea produselor din carne, prelucrarea şi conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor, prelucrarea şi conservarea cartofilor, fabricarea sucurilor de fructe și legume, prelucrarea și conservarea fructelor şi legumelor, fabricarea uleiurilor şi grăsimilor, fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor, fabricarea produselor de morărit, a pâinii, a prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie, precum și fabricarea zahărului.

Procesarea produselor agroalimentare va fi susținută financiar și prin intervenția DR 22 – Investiții în condiționarea, depozitarea și procesarea produselor agricole și pomicole, din cadrul Planului Strategic pentru PAC 2023 – 2027, unde alocarea financiară este de 210.300.000 euro.

Valoarea maximă a unui proiect de investiții poate ajunge la 10.000.000 euro pentru înființare unități de procesare legume-fructe și pentru industria de morărit, ulei și nutrețuri combinate, la 7.000.000 euro pentru înființarea unităților de procesare, iar pentru modernizare se acordă până la 3.000.000 euro/ proiect. Intensitatea sprijinului nerambursabil pentru această intervenție este de 65%.

 AFIR a publicat condițiile accesării INVESTALIM

Intervenția DR22 are ca obiective:

Dezvoltarea/ modernizarea/ retehnologizarea industriei alimentare in mod sustenabil;
Susținerea dezvoltării viabile a lanțurilor alimentare, a sistemelor de colectare și condiționare;
Nevoia de creștere a cooperării între actorii implicați în lanțul alimentar;
Dezvoltarea bioeconomiei și a economiei circulare;
Dezvoltarea unui sector alimentar durabil.

Beneficiari

  1. Forme asociative cu rol economic:
    • Cooperative agricole și societăți cooperative, constituite în baza legislaţiei naţionale în vigoare;
    • Grupuri și organizații de producători constituite în baza legislaţiei naţionale în vigoare și recunoscute de MADR.
  1. Alți operatori economici care se încadrează în categoria IMM, conform Legii nr. 346/ 2004 cu modificările și completările ulterioare, întreprinderi mari, inclusiv fermieri care se încadrează în statutul de IMM/ întreprindere mare.

Sprijin nerambursabil

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 65% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri, forme asociative și alte întreprinderi și nu va depăși:

  • maximum 3 milioane euro/ proiect pentru proiectele de investiții de modernizare;
  • maximum 10 milioane  euro/ proiect pentru proiectele de investiții de înființare care își propun cel puţin investiții de procesare pentru sectoarele legume-fructe, industria de morărit, ulei și nutrețuri combinate;
  • maximum 7 milioane euro/ proiect pentru celelalte investiții de înființare.

 AFIR a publicat condițiile accesării INVESTALIM

Principiul de bază al finanţării nerambursabile este acela al rambursării cheltuielilor eligibile efectuate (suportate și plătite efectiv) în prealabil de către beneficiar.

Atenție la punctajele și criteriile de selecție a proiectelor, așa cum sunt redate în ghid, pentru a beneficia de un punctaj optim!

Lista indicativă a cheltuielilor eligibile:
• Înființarea, extinderea și/sau modernizarea infrastructurii de condiționare, depozitare și/sau procesare a produselor agricole și pomicole;

Înființarea/dezvoltarea componentei de comercializare/marketing, ca o componenta secundară a proiectului;

• Investiții care contribuie la reducerea emisiilor de GES, ca parte componentă secundară a proiectului de investiții,

• Investiții în economia circulară, ca parte componentă secundară a proiectului de investiții (destinate exclusiv consumului propriu)

• Investiții legate de utilizarea soluțiilor digitale în condiționare, procesare, marketing și management,

• Îmbunătațirea controlului intern al calității, ca parte secundară a proiectului;

• Conformarea cu noile standarde impuse de legislația europeană pentru prelucrarea și comercializarea produselor agro-alimentare.

• Cheltuieli generate de investițiile în active necorporale:

• Cheltuielile de consultanță (Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții)

Depunerea cererii și a dosarului de finanțare se face on-line la AFIR.

Articol realizat de Gabriela Dan, Redactor Arta Albă

Citiți pe Arta Albă și: Guvernul a adoptat procedura de implementare a Programului INVESTALIM

Înscriere la Newsletter

Articole similare

Comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Instagram

Articole recente

*Prin completarea câmpurilor ești de accord cu prelucrarea datelor cu caracter personal conform GDPR și înscrierea la Newsletter Arta Albă.