Procedura de implementare a schemei de ajutor de stat pentru HoReCa a fost publicată în Monitorul Oficial

  • Granturi în valoare de 20% din pierderea suferită în perioada pandemiei
  • Prin implementarea schemei se estimează acordarea de ajutor de stat unui număr maxim de 74.000 de beneficiari
  • Schema HoReCa se derulează până la 31 decembrie 2021, iar plata ajutoarelor se va face până cel târziu la data de 30 iunie 2022, în limita creditelor bugetare

În Monitorul Oficial nr. 594 din 14 iunie 2021 a fost publicat Ordinul nr. 991/2021 al ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului pentru aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de stat prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentației publice și organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19.

Prin prezenta Schemă sunt acordate granturi  în cuantum de maxim 20% din baza de calcul, rezultată din desfășurarea activităților aferente codurilor CAEN specifice, în anul 2020 comparativ cu anul 2019.

Schema de ajutor de stat pentru HORECA se aplică în toate cele opt regiuni de dezvoltare

Procedura – prevăzută în Anexa la Ordinul 991/2021 al MEAT, publicată în Monitorul Oficial nr. 594Bis din 14 iunie 2021 – detaliază implementarea schemei (documentul poate fi găsit  AICI).
Acordarea ajutoarelor de stat se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de stat prevăzute de Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul pandemiei de COVID-19 cu modificările și completările ulterioare. Schema se aplică pe întreg teritoriul Romaniei, în toate cele opt regiuni de dezvoltare.

Când și cum se fac plățile

Bugetul schemei este estimat la 500 milioane euro, echivalent în lei. Bugetul alocat pentru anul bugetar 2021 este 2,5 miliarde lei credite de angajament. Schema se derulează până la 31 decembrie 2021, plata sumelor corespunzătoare urmând a fi realizată până cel târziu la 30 iunie 2022, în limita creditelor bugetare. Dacă valoarea însumată a cererilor de finanțare aprobate depășește valoarea creditelor de angajament sau bugetare alocate cu această destinație, angajarea, respectiv plata către beneficiar, se va face proporțional, prin raportarea sumei aprobate pentru fiecare beneficiar la suma totală a cererilor de finanțare aprobate.

Prin implementarea schemei se estimează acordarea de ajutor de stat unui număr maxim de 74.000 de beneficiari

Cine sunt beneficiarii

„Beneficiarii de ajutor de stat sunt: structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare clasificate, structuri de alimentație, înregistrate în scopuri fiscale pe teritoriul României, agenții de turism licențiate, ghizii de turism atestați și organizatorii de evenimente, care își desfășoară activitatea pe teritoriul României și care primesc ajutor de stat, conform acestei scheme, deținute de sau organizați ca întreprinderi înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, a OUG nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările și completările ulterioare, a OUG nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016”, este sfecificat în document publicat.

Beneficiarii eligibili la ajutoarele HoReCa- codurile CAEN

Granturile se acordă pe bază de contract de finanțare încheiat cu următoarele categorii de beneficiari: întreprinderi care desfășoară activități autorizate de agenții de turism conform codurilor CAEN Rev 2 7911, 7912, 7990, întreprinderi care desfășoară activități autorizate de structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare conform codurilor CAEN Rev 2 5510, 5520, 5530, 5590, întreprinderi care desfășoară activități autorizate de structuri/unități de alimentație, conform codurilor CAEN Rev 2 5610, 5621, 5629, 5630, întreprinderi care desfășoară activități autorizate de organizare de evenimente conform codului CAEN Rev 2 8230, precum și întreprinderi care desfășoară activități autorizate de ghid de turism conform codului CAEN Rev 2 7990, întreprinderi care sunt înregistrate/înregistrați în scopuri fiscale pe teritoriul României.

Condiții pentru activități eligibile pentru granturi

Activitățile sunt eligibile dacă sunt desfășurate în baza unor licențe de turism emise de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului pentru agențiile de turism, certificate de clasificare emise de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului pentru structurile de cazare, autorizații de funcționare emise de către autoritățile publice locale sau certificate de clasificare emise de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului pentru structurile/unitățile de alimentație publică, autorizațiile emise de către direcțiile sanitar-veterinare pentru unitățile de alimentație publică mobile, certificate constatatoare eliberate de Oficiul Național Registrul Comerțului pentru organizatorii de evenimente sau atestate de ghid de turism emise de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului.

Alte condiții

Dacă o întreprindere deține mai multe puncte de lucru (structuri de cazare/structuri de alimentație/ agenții de turism), se vor verifica/încărca certificatele de clasificare/autorizațiile/licențele pentru fiecare punct de lucru. Codul/codurile CAEN Rev 2 pentru care aplicantul solicită finanțare trebuie să fi fost autorizat/autorizate pe perioada aferentă bazei de calcul în cadrul prezentei Scheme, iar în acest sens aplicantul va încărca certificat constatator cu istoric în aplicația informatică.

Ministerul Economiei urmează să anunțe perioada de înscrieri

Mai departe, Miniterul Economiei trebuie să anunțe perioada de înscrieri. Aplicanții au obligația de a urmări informațiile referitoare la schemă postate pe site-ul MEAT pe toată perioada de implementare (înscriere, verificare, clarificări, semnare contract, efectuare plăți, monitorizare), precum și în contul creat la înscriere.
Înscrierea în cadrul Schemei, creare profil, user, parolă și completarea formularului de înscriere în vederea obținerii finanțării se vor face on-line, „folosind link-ul http://www.granturi.imm.gov.ro”, conform procedurii oficiale (atenție: în acest moment de fapt linkul poate fi accesat fără www. – aici. Este vorba despre vechiul portal de granturi IMM, deschis anul trecut: https://granturi.imm.gov.ro/auth/login).

La data de 29 iunie s-a lansat înscrierea în schema de ajutor de stat pentru firmele din HORECA afectate de COVID. Aici găsiti toate detaliile

Înscrierile se vor realiza în două etape distincte

Înscrierile în cadrul Schemei se vor realiza în două etape distincte:
Etapa 1 de creare profil, user și parol, unde aplicanții vor înregistra cu semnătură electronică atât datele reprezentantului legal/împuternicitului, cât și datele întreprinderii eligibile. Beneficiarii care au deja profiluri create pentru ajutoarele COVID-19 pe baza OUG nr. 130/2020 vor putea folosi respectivul profil în cadrul schemei HoReCa.
Etapa 2 de înscriere în cadrul Schemei, în care aplicanții, cu profil, user și parolă generate în prima etapă vor completa formularul electronic de înscriere. Tot în această etapă, beneficiarii vor încărca raportul de expertiză contabilă extrajudiciar, semnat electronic de expertul contabil, sau a raportul de audit (de asigurare), semnat electronic de auditorul financiar.

Perioada de menținere obligatorie a activității

Conform legii, beneficiarii schemei de ajutor de stat au obligația menținerii activității pentru care au obținut finanțare pentru cel puțin 6 luni sau 12 luni de la data primei plății, în cazul în care valoarea grantului este mai mare de echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro, dacă prin acte normative nu se instituie restricții de natură a impune suspendarea ori întreruperea activității comerciale. Perioada de suspendare ori întrerupere a activității comerciale nu se ia în calcul la determinarea termenului de 6 luni, respectiv 12 luni de la data primei plăți.

Beneficiarii trebuie să-și facă rapoarte pentru accesarea ajutoarelor

Ministerul Economiei a anunțat aplicanții trebuie să-și certifice baza de calcul pentru ajutor cu un expert contabil sau un auditor financiar. Potrivit Ordonanţei de urgenţă nr. 224/2020, baza de calcul a ajutorului va trebui certificată şi asumată de către un expert contabil sau o societate de expertiză contabilă, membri CECCAR, selectați şi remunerați de către aplicant. La alegere, baza de calcul poate fi certificată de către un auditor financiar sau o firmă de audit, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, selectați şi remunerați de către aplicant.
În aceste condiții, Ministerul Economiei face apel la potențialii beneficiari să pregătească din timp raportul de expertiză contabilă, întocmit conform reglementărilor CECCAR – Standardului profesional nr. 35 „Expertize contabile” sau, după caz, a raportului de audit, întocmit conform ISRS 4400 „Misiuni pe baza procedurilor convenite”.

Înscriere la Newsletter

Articole similare

Comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Instagram

Articole recente

*Prin completarea câmpurilor ești de accord cu prelucrarea datelor cu caracter personal conform GDPR și înscrierea la Newsletter Arta Albă.