Modificări la IMM Invest – ajutor de stat până la final de an și granturi mai mari

ROMPAN anunță, printr-un comunicat, că prin IMM Invest a fost aprobată schema de ajutor de stat prin care sunt acordate o serie de granturi în cadrul Programului, reprezentând subvenționarea dobânzilor aferente creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru/creditelor pentru investiții pe o perioadă de 8 luni de la acordarea acestora și unor comisioane (comisionul de administrare și comisionul de risc) aferente garanțiilor de stat acordate de FNGCIMM, în numele și contul statului.

Se pot obține credite în condiții avantajoase

„Vă reaminim că prin acest program se pot obține credite în conditii avantajoase, în special pentru activitatea curentă (capital de lucru, cumpărarea de materie primă etc.). Atașam o informare cu modificările care urmeză să se facă în cadrul programului, în special prin extinderea termenului de aplicare și mărirea plafoanelor maxime de acordare”, se arată în documentul remis de ROMPAN.

Proiect de OUG pentru modificarea OUG nr.110/2017

„În data de 24.06.2021 a fost publicat pe site-ul Ministerului de Finanțe un proiect de OUG pentru modificarea OUG nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piața medie – IMM INVEST ROMANIA, a Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din OUG nr.42/2020 și a OUG nr. 16/2021 pentru modificarea și completarea OUG nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie – IMM INVEST ROMANIA, precum și pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din OUG nr. 42/2020.”

Iată ce presupune proiectul:

Descrierea situației actuale

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, a fost aprobat Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST România, program multianual de încurajare și de stimulare a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii și a accesului la finanțare a acestora.
Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare au fost aduse modificări Programului IMM Invest România pentru a răspunde nevoilor întreprinderilor mici și mijlocii ca urmare a efectelor răspândirii virusului SARS-CoV-2.

Modificări aduse programului IMM Invest

Prin Ordonanța de Urgență nr. 42/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM Invest România, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, au fost aduse modificări programului IMM Invest România pentru a asigura compatibilitatea facilităților propuse prin acest program cu cele menționate în Comunicarea Comisiei privind Cadrul temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei COVID 19.

A fost aprobată schema de ajutor de stat

A fost aprobată schema de ajutor de stat prin care sunt acordate o serie de granturi în cadrul Programului, reprezentând subvenționarea dobânzilor aferente creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru/creditelor pentru investiții pe o perioadă de 8 luni de la acordarea acestora și a unor comisioane (comisionul de administrare și comisionul de risc) aferente garanțiilor de stat acordate de FNGCIMM, în numele și contul statului.

Cum se plătesc granturile

Granturile se plătesc prin intermediul unui mecanism de plată stabilit prin ordin al ministrului finanțelor și prevăzut prin convențiile de garantare și plată a granturilor încheiate de FNGCIMM cu instituțiile de credit. Respectiv în convenția de implementare încheiată cu Ministerul Finanțelor. Prin OUG nr. 16/2021, în cadrul Programului IMM Invest România a fost aprobat subprogramul AGRO IMM INVEST care are ca obiectiv acordarea de facilităţi de garantare de către stat în mod transparent şi nediscriminatoriu pentru creditele acordate întreprinderilor mici şi mijlocii şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar, de către instituţiile de credit.

Suplimentar facilităților se acordă o componentă nerambursabilă

Suplimentar facilităților oferite în cadrul programului IMM Invest România, prin intermediul Subprogramului se acordă o componentă nerambursabilă de maximum 10% din valoarea finanțării garantate de stat.
Până la data prezentei în cadrul programului IMM Invest România au fost acordate garanții de stat în valoare de 14.891.971.195 lei iar în cadrul subprogramului Agro IMM Invest în valoare de 527.397.234 lei.

Schimbări preconizate

Urmare a prelungirii de către Comisia Europeană a valabilității Cadrului temporar până la data de 31 decembrie 2021, precum și a extinderii sferei de aplicare a acestuia prin majorarea plafoanelor aferente anumitor măsuri, cumulat cu rezultatele pozitive obținute până în prezent în implementarea programului IMM Invest România și ținând cont că statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea continuării și relansării activității economice, prin prezentul act normativ se propun următoarele modificări:

Creșterea plafoanelor

1. creșterea plafoanelor reprezentând ajutor de stat la 270.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului şi acvaculturii, 225.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole, respectiv 1.800.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul alimentar în conformitate cu prevederile Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de Covid-19,

Dimensionarea cuantumului

2. dimensionarea cuantumului împrumuturilor în funcție de necesarul de lichidități și de dimensiunea întreprinderii, respectiv 18 luni în cazul IMM-urilor sau 12 luni în cazul întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie,

Prelungirea valabilității schemei de ajutor

3. prelungirea valabilității schemei de ajutor de stat până la data de 31 decembrie 2021, respectiv data până la care se emit contracte de garanție /acorduri de finanțare, perioada până la care putând fi efectuată plata grantului fiind cuprinsă între data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi data de 31 decembrie 2022,

După emiterea deciziei de autorizare a Comisiei Europene

4. introducerea unei norme tranzitorii prin care se prevede că dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență vor intra în vigoare numai după emiterea deciziei de autorizare a Comisiei Europene, iar solicitărilor de acordare a creditelor garantate în cadrul programului, depuse până la data de 30.06.2021 și aflate în curs de analiză li se aplică dispoziţiile prezentului act normativ.

5. corectarea referinței eronate la art. 8 alin. (3) de la art. 12 alin. (8), prin înlocuirea acesteia cu referința la art. 2 lit. (i).” (intertitlurile aparțin redacției)

Înscriere la Newsletter

Articole similare

Comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Instagram

Articole recente