Măsurile de finanțare POC 4.1.1 și POC 4.1.1 BIS

• Pentru că este un subiect important pentru majoritatea operatorilor economici, Redacția Arta Albă a trimis către MIPE o suită de întrebări cu privire la măsurile de finanțare nerambursabilă POC 4.1.1. și POC 4.1.1. BIS.
• Răspunsul oficialilor din Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene îl puteți citi în cele ce urmează.

Ca urmare a solicitării dumneavoastră, înregistrată în cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene cu nr. 56168/06.04.2023, vă comunicăm următoarele:

Măsurile de finanțare POC 4.1.1 și POC 4.1.1 BIS

1. Care este data la care vor fi postate în platforma MySMIS contractele de finanțare sub forma finală aprobată ?

În MySMIS, pentru a se putea ajunge în etapa de implementare, nu este suficient să se încarce contractele finale, ci și pașii procesului de evaluare /contractare care a fost realizat în IMM Recover. Rezultatele evaluării din IMM Recover rămân aceleași, ca și contractul de finanțare care reflectă rezultatele evaluării. Nu se emit alte contracte în MySMIS, în altă formă.

În această perioadă, la nivelul AM POC se depun eforturi susținute  pentru finalizarea fluxurilor beneficiarilor aflați în diverse stadii în MySMIS, acestea fiind finalizate deja pentru 99% dintre beneficiarii 4.1.1 și 4.1.1 BIS. Pe măsură ce se vor mai semna/transmite contracte de finanțare care vor necesita translatarea în MySMIS, se vor realiza fluxurile și pentru respectivele proiecte.

2. Procedurile de achiziții pot fi derulate și fără postarea finală a Contractului de Finanțare în platforma MySMIS? Această întrebare este corelată tot cu termenul relativ scurt de implementare.

Se pot demara procedurile de achiziții înainte de finalizarea fluxului în sistemul MySMIS. Vă reamintim că este posibil ca un beneficiar să solicite user și parolă pentru platforma https://beneficiar.fonduri-ue.ro:8080 anterior încărcării contractului de finanțare în MySMIS, deoarece contractul este cel procesat în IMM Recover, ca urmare a realizării evaluării sau intrat în vigoare după realizarea evaluării.

În mod concret, beneficiarii vor solicita credențialele de acces (user și parolă) la adresa de e-mail: achizitiiprivati.poc@mfe.gov.ro (această adresă fiind folosită exclusiv pentru solicitarea credențialelor), transmițând următoarele elemente aferente proiectului:
Regiune:
Județ:
Localitate:
Cod SMIS:
Nume proiect:
Dată semnare:
Dată finalizare proiect:

Număr înregistrare: (numărul contractului de finanțare încheiat între MIPE și beneficiar)
Nume Beneficiar:
Adresă Beneficiar:
Nume persoană contact:
Funcție persoană contact:
Telefon contact:
FAX contact:
E-mail contact:

Dacă sunt necesare notificări în ceea ce privește achizițiile, înainte ca acest lucru să fie posibil în MySMIS, acestea se pot realiza prin transmiterea formularului standard completat la adresa monitorizare.poc@mfe.gov.ro.

Măsurile de finanțare POC 4.1.1 și POC 4.1.1 BIS

3. Se înregistrează întârzieri în transmiterea credențialelor (datelor de logare) pentru derularea procedurilor de achiziții – care este explicația și ce posibilități de urgentare a comunicării acestora există? Ce soluții au la dispoziție beneficiarii care nu au primit acces în sistemul MySMIS pentru a putea face achiziții cu plata la termen?

Ce alte soluții sunt disponibile pentru beneficiari, pentru ca aceștia să se încadreze în termenul 31 decembrie 2023 pentru finalizarea cheltuielilor, în condițiile în care nu au primit acces în MySMIS, iar mulți furnizori de echipamente nu dispun de stocuri pentru livrare în termenele impuse de program?

Până în prezent nu au fost semnalizate întârzieri semnificative în acest proces, AM POC acordând un număr de peste 1300 credențiale beneficiarilor acțiunilor 4.1.1 și 4.1.1 BIS.

4. Conform ultimelor precizări transmise de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, se menționează faptul că termenul de implementare în intervalul căruia se pot efectua plăți rămâne inflexibil 31.12.2023, cu specificația faptului că livrarea, recepția, instalarea (montajul), punerea în funcțiune poate să fie realizată și ulterior acestei date, într-un termen de – probabil – 4 luni; aceasta prevedere poate fi favorabilă, cu specificația că derularea unui contract de furnizare bunuri presupune ca ultimă plată un procent din valoare rezervat după punerea în funcțiune și efectuarea de probe tehnologice.

În acest context, o determinare forțată a efectuării ultimei plăți cel mai târziu la data de 31.12.2023 – fără livrarea utilajelor/echipamentelor la aceasta dată – ar putea să conducă la posibilitatea nerespectării contractului de livrare bunuri din partea furnizorului, în situația în care plățile sunt efectuate în mod integral. Ce soluție ar fi posibil de promovat în această situație?

AM POC analizează această oportunitate pentru beneficiarii POC, urmând ca imediat ce se stabilesc detaliile să fie publicate informațiile în acest sens.

5. Comunicarea verbală prin intermediul serviciului CALL CENTER – în vederea obținerii unei informații rapide și punctuale – este absolut inexistentă și imposibilă (nu se răspunde niciodată la apeluri – afirmație verificată și confirmată prin tentative de sute de apeluri); acest instrument de comunicare ar fi foarte util, în condițiile în care se recomandă permanent formularea de întrebări scrise transmise pe adresa de e-mail la care se răspunde cu foarte mari întarzieri sau chiar nu se răspunde deloc; nu se poate identifica o soluție pentru preluarea operativă a apelurilor?

La numărul de call center sunt preluate sute de apeluri săptămânal, chiar și în afara programului de call center (9.00-14.00), dar apelurile care intră în timp ce operatorii sunt angajați într-o altă convorbire nu pot fi preluate. Au fost sprijiniți beneficiarii inclusiv prin răspunsuri la mailuri cu celeritate și reveniri telefonice. Cei care nu au reușit să ne contacteze prin call center au întâmpinat aceste dificultăți tocmai din cauza volumului mare de solicitări de informații telefonice raportat la resursele umane de care dispune autoritatea de management.

6. Există un număr semnificativ de contestații depuse cu referire la rezultatele evaluării; analiza contestațiilor și răspunsul la acestea vor genera întârzieri la contractare și – în mod implicit – la implementare – dacă rezultatul evaluării va fi favorabil. Există vreun orizont temporal de finalizare a evaluării contestațiilor depuse? Decontarea în cazul acesta când se face? După ce se face plata integral sau la realizarea PIF-ului (Procesului verbal de punere în funcțiune)?

La nivelul AM POC, de la data de 19 septembrie 2022  până acum a fost depus un număr de peste 750 de contestații formulate de solicitanții apelurilor aferente 4.1.1. Ajutor de stat, 4.1.1. Ajutor de minimis, 4.1.1. BIS – construcții și 4.1.1. BIS – alimentar, această etapă fiind în continuare în derulare. Până în prezent, comisiile de soluționare a contestațiilor au depus toate eforturile să analizeze și să soluționeze peste 600 contestații, prin urmare apreciem că în următoarea perioadă se vor finaliza și răspunsurile pentru celelalte contestații depuse. Toate contestațiile își vor primi răspunsurile, pe măsură ce acestea sunt soluționate.

Decontarea, pentru toate contractele de finanțare, se va face când sunt îndeplinite, pentru fiecare caz în parte, toate condițiile necesare pentru a se realiza această etapă. Toate proiectele aferente acestor acțiuni, inclusiv cele care au trecut prin procedura de contestație, așa cum e menționat și la punctul 4, au termen pentru finalizarea implementării 31.12.2023, îndeosebi în ceea ce privește efectuarea cheltuielilor.

Articol realizat de Gabriela Dan, Redactor Arta Albă

Citiți pe Arta Albă și: 4.1.1 sau „cronica unei măsuri amânate“

Înscriere la Newsletter

Articole similare

Comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Instagram

Articole recente

*Prin completarea câmpurilor ești de accord cu prelucrarea datelor cu caracter personal conform GDPR și înscrierea la Newsletter Arta Albă.