Schema de ajutor de stat pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile

• S-a publicat Ordinul 449/2023 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 70/2023 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din cadrul sectorului agricol şi industriei alimentare.

Fermierii români și procesatorii din industria alimentară vor putea obține fonduri nerambursabile de până la 1 milion de euro pentru panouri solare și 1,4 milioane de euro pentru generatoare eoliene, pentru producția de energie  de consum propriu al afacerii.

Din  9 noiembrie 2023, ora 08.00, inițial –21.11 actual* până la data limită de 23 noiembrie 2023, ora 23.59, 15.12 actual* fermierii și procesatorii vor putea depune proiecte pentru realizarea capacităților noi de producere a energiei electrice din surse solare sau eoliene (sub 1 MW inclusiv și peste 1 MW), cu sau fără capacități de stocare integrate.

Schema de ajutor de stat

Pot beneficia de această măsură de sprijin:

 1. întreprinderile din sectorul agricol și din industria alimentară (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și întreprinderi mari, inclusiv PFA, II, IF, precum și cooperativele agricole ori societățile cooperative agricole care dețin active fizice de producție și/sau procesare produse agro alimentare), legal constituite și înregistrate la ONRC;
 2. organizații/federații de organizații din domeniul îmbunătățirilor funciare (OUAI/FOUAI).

Potenţialii beneficiari ai prezentei scheme de ajutor de stat prevăzuţi la alin. (1) lit. a) şi b) din sectoarele agricultură şi industrie alimentară trebuie să aibă înscrise în statutul societăţilor şi autorizate ONRC ca activităţi principale sau activităţi secundare activităţi desfăşurate în sectoarele menţionate definite de următoarele coduri CAEN:

 1. a)cod CAEN 01 – Agricultură, vânătoare şi servicii anexe;
 2. b)cod CAEN 10 – Industria alimentară;
 3. c)cod CAEN 11 – Fabricarea băuturilor.

Bugetul schemei este de 500 milioane euro pe perioada 2023-2028, din Fondul pentru Modernizare, de la Uniunea Europeană. Valoarea ajutorului de stat acordat în cadrul schemei pe MW instalat are următoarele valori maxime, dar nu mai mari de 100% din costurile eligibile:

Schema de ajutor de stat

Pentru energie eoliană:

– 1.400.000  Euro/MW – pentru capacități instalate mai mici de 1 MW, inclusiv
– 700.000 Euro/MW – pentru capacități instalate mai mari de 1 MW

Pentru energie solară:

– 1.000.000 Euro/MW – pentru capacități instalate mai mici de 1 MW, inclusiv
– 500.000 Euro/MW – pentru capacități instalate mai mari de 1 MW.

Potențialii beneficiari pot depune mai multe proiecte, doar dacă investițiile vizează locuri de consum diferite, cu încadrarea în valoarea de 20.000.000 euro pe beneficiar.

Condiţii generale de eligibilitate a beneficiarilor

La momentul depunerii solicitării de sprijin, potenţialii beneficiari ai schemei trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 1. a) se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili, în funcţie de acţiunile finanţabile prevăzute la art. 8;
 2. b) sunt legal constituiţi şi înregistraţi la ONRC din România sau sunt constituiţi în conformitate cu prevederile Legii nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. c) nu sunt în incapacitate de plată/în stare de insolvenţă conform prevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, după caz;
 4. d) nu sunt în stare de insolvenţă, faliment, lichidare, nu au afacerile conduse de un administrator judiciar sau activităţile lor comerciale nu sunt suspendate ori nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege, ori nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea lor în stare de insolvenţă, faliment, lichidare, conducerea afacerilor de un administrator judiciar;

Schema de ajutor de stat

Alte criterii de eligibilitate

 1. e) şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat;
 2. f) nu sunt declaraţi într-o situaţie gravă de încălcare a prevederilor legislaţiei privind achiziţiile publice şi/sau a obligaţiilor asumate printr-un contract/acord de finanţare din fonduri publice;
 3. g) solicitantul/reprezentantul legal al solicitantului nu are înscrieri de natură economico-financiară în cazierul judiciar;
 4. h) nu fac obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Consiliului Concurenţei, a Comisiei Europene, a unui furnizor/administrator de ajutor de stat sau a instanţei, prin care un ajutor de stat/de minimisa fost declarat ilegal şi incompatibil cu piaţa internă;
 5. i) demonstrează capacitate tehnică şi financiară pentru susţinerea activităţilor proiectului;
 6. j) nu se încadrează în categoria întreprinderilor aflate în dificultate, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 18 din Regulament, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 1 alin. (4) lit. c) teza finală din Regulament.

Beneficiarul îndeplineşte şi alte condiţii specificate în Ghidul solicitantului, care nu aduc atingere prevederilor în materie de ajutor de stat. Ghidul solicitantului a fost publicat pe site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

*Update

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a anunțat miercuri, 8 noiembrie 2023, faptul că a primit mai multe solicitări din partea unor potențiali beneficiari pentru modificarea perioadei de depunere a propunerilor de proiecte de producție de energie din surse regenerabile în cadrul procedurii de ofertare concurențială, în sensul stabilirii unei date de deschidere ulterioară datei de 09.11.2023.

Data de depunere a proiectelor modificată

Potrivit comunicatului oficial, motivul invocat a fost că perioada cuprinsă de la data afișării pe site a Ghidului și data deschiderii sesiunii este insuficientă pentru pregatirea acestor proiecte. Totodată, a fost solicitată și acordarea unui interval mai mare de 15 zile pentru depunerea acestor proiecte.

În acest sens, MADR a propus modificarea perioadei de depunere a propunerilor de proiecte de producție de energie din surse regenerabile în cadrul procedurii de ofertare concurențială, astfel:

 • Dată şi oră deschidere procedură de ofertare concurențială: 20.11.2023 ora 8:00
 • Dată şi oră închidere procedură de ofertare concurențială: 15.12.2023, ora 23:59.

Astfel, prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 484/08.11.2023 a fost aprobat Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor privind sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din cadrul sectorului agricol și industriei alimentare, versiunea 2.

Articol realizat de Gabriela Dan, Redactor Arta Albă

Citiți pe Arta Albă și: Cele 27 țări ale UE își depășesc biocapacitatea, în mare parte din cauza industriei alimentare

Înscriere la Newsletter

Articole similare

Comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Instagram

Articole recente

*Prin completarea câmpurilor ești de accord cu prelucrarea datelor cu caracter personal conform GDPR și înscrierea la Newsletter Arta Albă.