MIPE anunță calendarul lansării Măsurii 4.1.1 BIS

• MIPE anunță calendarul lansării Măsurii 4.1.1 BIS. A apărut și Ghidul solicitantului în forma finală, cu modelul de plan de afaceri și celelalte anexe, prin care microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii eligibile pot obține granturi de câte 50.000-500.000 de euro pentru investiții.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a anunțat calendarul lansării măsurii de sprijin COVID-19:
• Beneficiarii potențiali se pot înscrie în aplicația de granturi IMM RECOVER  depunerea documentelor începând cu data de 28 septembrie 2022, dată la care începe perioada de preînscriere;
• Lansarea apelului de proiecte și depunerea propunerilor de proiecte în aplicația informatică IMMRECOVER se estimează că va avea loc pe data de 07 octombrie 2022;
• Înregistrarea şi transmiterea cererilor de finanțare (proiectelor) în aplicaţia electronică IMMRECOVER, împreună cu toate anexele solicitate prin Ghidul Solicitantului ar putea fi efectuate începând cu data de 07 octombrie 2022, ora 10.00, pentru o perioadă de 7 zile calendaristice;
• Apelul se va încheia pe data de 13 octombrie 2022, ora 23:59:59;

Solicitările privind relocarea contului în aplicația electronică IMMRECOVER se pot transmite pe adresa: modificare.cont.immrecover@mfe.gov.ro.

Proiectele depuse vor fi evaluate după soldul balanței comerciale, care va fi publicat ulterior apariției ghidului solicitantului, dar înainte de deschiderea apelului, potrivit MIPE.

Bugetul disponibil pe domenii de finanțare

MIPE anunță calendarul lansării Măsurii 4.1.1 BIS

 • 89.535.149 euro pentru domeniile de investiții: industria alimentară panificaţie, patiserie şi alte activităţi asimilate acestora, inclusiv procesare, prelucrare, distribuţie şi ambalare, din care 75.000.000 euro cu finanțare prin FEDR-REACT EU și 14.535.149 euro prin cofinanțare de la bugetul de stat se alocă din bugetul Programului operaţional Competitivitate 2014-2020 prin axa prioritară 4 – acţiunea 4.1.1 Investiţii în activităţi productive, precum şi fonduri alocate prin aplicarea mecanismului de supracontractare prevăzut la art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 89.535.149 euro pentru domeniile de investiții: construcţii, materiale de construcţii, echipamente, mijloace de transport specifice, utilaje, tehnologii în construcţii, din care 75.000.000 euro cu finanțare prin FEDR-REACT EU și 14.535.149 euro prin cofinanțare de la bugetul de stat se alocă din bugetul Programului operaţional Competitivitate 2014-2020 prin axa prioritară 4 – acţiunea 4.1.1 Investiţii în activităţi productive, precum şi fonduri alocate prin aplicarea mecanismului de supracontractare prevăzut la art. 12 din O.U.G. nr. 40/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

În implementarea acestui apel vor fi acordate fonduri prin aplicarea mecanismului de supracontractare. Astfel, suma până la care pot fi acordate fonduri este echivalentul în lei a 290.000.000 euro.

Din acești bani vor fi acordate ajutoare de stat pentru retehnologizare în limita de maxim 5 ori cifra de afaceri realizată de beneficiar în anul 2021, granturile fiind cuprinse între 50.000 euro și 500.000 euro (echivalentul în lei la cursul euro valabil în luna septembrie 2022).

Firmele beneficiare vor pune și ele cofinanțare proprie la cheltuielile eligibile în procent de 30% – 60% pentru întreprinderi mijlocii, respectiv 25%-50% pentru microîntreprinderi și întreprinderi mici, în funcție de regiuni.

Condiții de eligibilitate

IMM-urile (inclusiv microîntreprinderi) trebuie să îndeplininească cumulativ o serie de condiții, printre care:

 • au înregistrat profit operaţional din activitatea curentă, respectiv din activitatea de exploatare în exerciţiul financiar 2021;
  • au fost înfiinţate până la data de 31 decembrie 2020 inclusiv;
  • se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfăşurarea activităţii operaţionale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;
  • grantul pentru investiţii în retehnologizare solicitat are o valoare de minimum 50.000 euro şi o valoare maximă de 500.000 euro, dar nu mai mult de 5 ori cifra de afaceri netă pe anul 2021;
  • dispun de cofinanţare proprie a proiectului, din orice surse legal constituite care nu reprezintă o formă de ajutor public, în completarea procentelor prevăzute în anexa nr. 4;
  • nu sunt considerate întreprinderi în dificultate în anul 2021, în conformitate cu prevederile art. 2 punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei Europene din 17 iunie 2014, cu modificările si completările ulterioare;
  • nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri europene, în ultimii 5 ani pentru aceleaşi activităţi, sub formă de costuri eligibile, sau nu derulează proiecte finanţate în prezent, parţial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleaşi activităţi;

MIPE anunță calendarul lansării Măsurii 4.1.1 BIS

Alte condiții de eligibilitate

 • se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investiţiile pentru care se solicită ajutor de stat;
  minim 20% din valoarea proiectului reprezintă investiții care permit o contribuție semnificativă la atenuarea schimbărilor climatice fără a prejudicia în mod semnificativ alte obiective de mediu iar celelalte componente de investiții nu aduc prejudicii semnificative niciunuia dintre obiectivele de mediu;
  minimum 10% din valoarea proiectului reprezintă cheltuieli care atestă gradul de digitalizare a solicitantului prin investiţii în active corporale şi necorporale de tipul: site web, software de automatizare a activităţii IMM-ului, sisteme integrate de hard şi soft de automatizare a activităţii IMM-ului;
  nu au efectuat o relocare, în cei doi ani anteriori cererii de ajutor, către unitatea în care urmează să aibă loc investiţia iniţială pentru care se solicită ajutorul şi nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiţiei iniţiale pentru care se solicită ajutorul;
  nu a beneficiat de ajutor ilegal şi nu a utilizat, în mod abuziv, un ajutor acordat legal, care până la data depunerii proiectului nu a fost recuperat integral incluzând dobânzile aferente.

Articol realizat de Gabriela Dan, Redactor Arta Albă

Citiți pe Arta Albă și: Nocoa – ciocolata fără cacao

Înscriere la Newsletter

Articole similare

Comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Instagram

Articole recente

*Prin completarea câmpurilor ești de accord cu prelucrarea datelor cu caracter personal conform GDPR și înscrierea la Newsletter Arta Albă.