Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene răspunde întrebărilor noastre

• Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene răspunde întrebărilor trimise de Arta Albă.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene răspunde solicitării Redacției Arta Albă de a aduce câteva lămuriri privind sesiunea actuală de acordare a fondurilor nerambursabile. Astfel, reprezentantul instituției ne răspunde, în 31.05.2022, întrebărilor depuse către minister prin Solicitarea nr. 56371/19.05.2022, următoarele:

1. Perioada dificilă prin care trecem a afectat economia la nivelul tuturor sectoarelor, inclusiv cel de morărit și panificație. Ce ne puteți spune despre noua schemă de finanțare inițiată de statul român prin ordonanța de urgență de vineri, 29 aprilie 2022? Despre ce sume vorbim și care sunt condițiile de eligibilitate?

Noua schemă de finanțare propune măsuri pentru domeniile agricultură, acvacultură, piscicultură și industrie alimentară, care reprezintă o prioritate a programului de relansare economică a Guvernului României. Acestea trebuie să beneficieze de condiții de finanțare adecvate pentru proiectele de relansare a activităților și pentru capitalul de lucru necesar derulării activității curente a întreprinderilor grav afectate de pandemia de COVID-19.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

Măsurile de sprijin din fonduri externe nerambursabile prevăzute de OUG 61/2022 cuprind:

a) microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile sub formă de sumă forfetară cu valoarea de 5.000 de euro. Fondurile alocate pentru acordarea de microgranturi în cadrul POC 2014-2020 sunt în valoare totală de 50.000.000 euro.

Acestea se acordă, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat, cu îndeplinirea următoarelor condiții cumulative de eligibilitate:

– au desfășurat activitate curentă/operațională pe perioada a cel puțin 3 luni calendaristice înainte de data de 31 decembrie 2019;

– au obținut o cifră de afaceri/venituri de cel puțin echivalentul în lei a 5.000 euro la data de 31 decembrie 2019, cu excepția beneficiarilor ajutorului de stat microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii care fac dovada prin situațiile financiare depuse că nu dețin salariați cu contract individual de muncă la data de 31 decembrie 2019, care au fost înființați în anul 2019, cu o cifră de afaceri mai mică de 5.000 euro, pentru care plafonul minim al cifrei de afaceri se calculează prin înmulțirea numărului de luni întregi de activitate din anul 2019 cu suma de 415 euro, și a beneficiarilor ajutorului de stat persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, astfel cum sunt reglementate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008;

– își mențin activitatea pe o perioadă de cel puțin 6 luni de la acordarea măsurii de sprijin sub formă de microgrant.

b) granturi pentru capital de lucru acordate sub formă de sumă forfetară sau în procent din cifra de afaceri. Fondurile alocate pentru acordarea de microgranturi în cadrul POC 2014-2020 sunt în valoare totală de 250.000.000 euro.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

Valoarea sprijinului din fonduri externe nerambursabile pentru capital de lucru se stabilește astfel:

 • pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 5.000 și 33.350 euro, valoarea grantului este de 5.000 euro;
 • pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 mai mare de 33.350 euro, valoarea grantului poate fi de 15% din cifra de afaceri și nu poate depăși suma de 120.000 euro.

Granturile pentru capital de lucru se acordă beneficiarilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții de eligibilitate:

 • au înregistrat profit operațional din activitatea curentă/operațională, respectiv din activitatea de exploatare, în unul din ultimele trei exerciții financiare înainte de depunerea cererii de finanțare pentru obținerea grantului, potrivit situațiilor financiare depuse la Agenția Națională de Administrare Fiscală;
 • dispun de coparticipare la constituirea capitalului de lucru în procent de 15% din valoarea grantului, la data acordării grantului pentru capital de lucru, cofinanțare care este liberă de ajutor de stat, potrivit prevederilor legale în vigoare;
 • mențin sau, după caz, suplimentează numărul de salariați, față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni de la data acordării granturilor, cu excepția situațiilor în care contractele individuale de muncă sunt încheiate pentru sezonieri sau/și zilieri.

2. Această ordonanță de urgență pentru acordarea de sprijin financiar apare ca urmare a situației dificile create de către pandemie. S-a anunțat că termenul de încheiere a contractelor de finanțare este 30 iunie 2022. Credeți că este suficientă această perioadă pentru a depune toți cei interesați documentația?

Chiar în preambulul OUG nr. 61/2022, s-a menționat faptul că ”măsurile propuse sunt imperios necesare a fi adoptate în regim de urgență, având în vedere faptul că ajutorul de stat se poate acorda doar până la data de 30 iunie 2022, data-limită prevăzută de Comunicarea CE – Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C 112 I/01), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 4.04.2020, cu modificările și completările ulterioare”.

Perioada este suficientă având în vedere că procesul de analiză a cererilor depuse este automatizat, iar sarcina administrativă a solicitanților este minimă.

3. Ce cheltuieli vor putea fi acoperite prin aceste fonduri nerambursabile? Care credeți că va fi impactul asupra sectorului de morărit și panificație?

a) microgranturile acordate din fonduri externe nerambursabile sub formă de sumă forfetară cu valoarea de 5.000 de euro, vor avea în vedere susținerea următoarelor cheltuieli angajate după data de 1 februarie 2020:

 • cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;
 • datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități, potrivit contractelor încheiate;
 • cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat și/sau cheltuieli privind arenda sau redevența pe bază de contract de arendă sau contract de concesiune aferente terenurilor agricole;
 • cheltuieli privind achiziția de servicii necesare activității curente/operaționale, cu excepția serviciilor de consultanță;
 • cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activității curente/operaționale;
 • cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații și tehnologii necesare reluării activității curente/operaționale;
 • cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului și bugetele locale.

Granturi pentru capital de lucru

b) granturi pentru capital de lucru acordate sub formă de sumă forfetară sau în procent din cifra de afaceri, vor avea în vedere susținerea următoarelor cheltuieli angajate după data de 1 februarie 2020:

 • cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;
 • datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități, potrivit contractelor încheiate;
 • cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat și/sau cheltuieli privind arenda sau redevența pe bază de contract de arendă sau contract de concesiune aferente terenurilor agricole;
 • cheltuieli privind achiziția de servicii necesare activității curente/operaționale, cu excepția serviciilor de consultanță;
 • cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activității curente/operaționale;
 • cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații și tehnologii necesare reluării activității curente/operaționale;
 • cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului și bugetele locale.

Impactul asupra sectorului de morărit și panificație este unul major, fiind asigurate resursele atât de necesare redresării sectorului.

4. În cât timp de la depunerea documentației credeți că se pot accesa sumele contractate?

a) microgranturile acordate din fonduri externe nerambursabile sub formă de sumă forfetară cu valoarea de 5.000 de euro, MADR, în parteneriat cu APIA, efectuează plățile în conturile bancare indicate de beneficiarii ajutorului de stat de tip microgrant în termen de maximum 15 zile calendaristice de la alimentarea contului și aprobarea plății.

b) pentru granturi pentru capital de lucru acordate sub formă de sumă forfetară sau în procent din cifra de afaceri, Băncile, pe seama convențiilor bancare, în termen de maximum 7 zile calendaristice, efectuează plățile, în baza autorizării la plată emise de AIMMAIPE, în conturile bancare indicate de beneficiarii ajutorului de stat de tip grant pentru capital de lucru.

5. Credeți că această măsură va deschide calea spre redresarea economiei, sau este numai o mică parte din ceea ce este necesar?

Această măsură face parte din pachetul de soluții de protecție pentru cetățeni și economie intitulat „Sprijin pentru România”, care se implementează prin ministerele de resort din cadrul Guvernului și care implică o finanțare din fonduri naționale și europene de 11,5 miliarde de lei.

În acest context, au fost aprobate la nivelul executivului cele trei acte normative propuse de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene prin care sunt sprijinite entitățile din domeniul agroalimentar și al construcțiilor, precum și persoanele cu venituri reduse, respectiv:

 • Ordonanța de urgență nr. 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru entităților din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile;
 • Ordonanța de urgență nr. 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situații de risc de deprivare materială și/sau risc de sărăcie extremă, suportate parțial din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestuia;
 • Ordonanța de urgență nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile.

Pot fi decontate cheltuielile eligibile efectuate începând cu data de 1 februarie 2020.

Articol realizat de Gabriela Dan, Redactor Arta Albă.

Citiți pe Arta Albă și: Obligativitatea raportării lunare a stocurilor

Înscriere la Newsletter

Articole similare

Comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Instagram

Articole recente

*Prin completarea câmpurilor ești de accord cu prelucrarea datelor cu caracter personal conform GDPR și înscrierea la Newsletter Arta Albă.