Măsura 4.1.1 – POC a fost aprobată de Comisia Europeană

• Măsura 4.1.1 – POC este o schemă de ajutor de stat pentru investiții, destinată microîntreprinderilor și firmelor mici și mijlocii din industria prelucrătoare, comerțul cu ridicata și cu amănuntul și sectorul serviciilor de cazare.

Măsura 4.1.1 – POC, însumând  fonduri de ajutor de stat în valoare totală de 358 de milioane de euro, a fost aprobată de către Comisia Europeană. Schema românească de ajutor de stat pentru investiții se adresează microîntreprinderilor și firmelor mici și mijlocii care își desfășoară activitatea în sectoare precum industria prelucrătoare, comerțul cu ridicata și cu amănuntul și sectorul serviciilor de cazare. Sesiunea de depunere a proiectelor este programată în perioada 23 august 2022, ora 10:00 – 29 august 2022, ora 23:59:59.

Măsura 4.1.1 – POC va fi deschisă microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii din domeniile menționate anterior, afectate de pandemia de coronavirus. Această măsură urmărește să ajute întreprinderile să finanțeze investiții în active corporale și necorporale pentru a depăși deficitul de investiții acumulat în economie din cauza crizei provocate de coronavirus.

Cheltuielile eligibile

Măsura 4.1.1 - POC a fost aprobată de Comisia Europeană

 1. a) Cheltuieli pentru renovarea/modernizarea spațiilor de producție/servicii care fac obiectul cererii de finanțare, inclusiv categorii de cheltuieli cu lucrări exceptate de la autorizare, precum și cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli cu racordarea la utilități, cheltuieli privind accesibilitatea, dacă aceste categorii de cheltuieli sunt necesare pentru realizarea investiției și sunt incluse în valoarea acesteia.
 2. b) Cheltuieli pentru investiţia de bază care cuprind:

–  Dotări precum: utilaje, echipamente tehnologice şi funcționale cu și fără montaj, inclusiv IT&C, tehnologii software, dotări independente care cuprind cheltuielile pentru achiziționarea utilajelor și echipamentelor tehnologice, precum şi a celor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora. Dacă este necesar pentru montajul utilajelor tehnologice și efectuarea rețelelor aferente, se pot include și cheltuieli cu racordarea utilităților necesare obiectivului – cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;

– Cheltuieli cu achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe.

– Cheltuieli cu achiziţionarea de mijloace de transport auto care sunt necesare activității de producție/servicii, transport și distribuție, cu excepția mijloacelor de transport care sunt aferente activității administrative sau nu sunt în legătură cu obiectul cererii de finanțare;

– Cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;

Alte cheltuieli eligibile

Măsura 4.1.1 - POC a fost aprobată de Comisia Europeană

 1. c) Cheltuieli cu transformarea digitală – Active necorporale care cuprind cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare. Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului.
 2. d) Taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă potrivit legislației naționale în domeniul fiscal și nerecuperabilă conform prevederilor art. 69 alin. (3), litera c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, cu modificările și completările ulterioare, aferentă cheltuielilor eligibile.

În afara acestor cheltuieli eligibile, proiectul poate necesita o serie de alte cheltuieli care nu sunt eligibile, dar sunt necesare pentru buna implementare a proiectului. Aceste cheltuieli se suportă de către beneficiar, fără a fi luate în considerare la determinarea valorii/intensității asistenței financiare nerambursabile.

ATENȚIE!

Activitatea de audit final al proiectului nu este eligibilă pentru finanțare în cadrul prezentului tip de proiect, dar este obligatorie pentru implementarea proiectului.

Activitatea de un audit de sisteme de management de mediu, prin care se va confirma îndeplinirea obiectivelor asumate prin declarație, nu este eligibilă pentru finanțare în cadrul prezentului tip de proiect, dar este obligatorie pentru implementarea proiectului.

Nu vor fi decontate cheltuieli notariale.

Nu sunt eligibile proiectele care includ investiții demarate (i.e. a fost dată o comandă fermă de bunuri etc.) înainte de depunerea cererii de finanțare. Toate cheltuielile realizate prezentate spre decontare, trebuie să fie în legătură cu obiectul cererii de finanțare.

Nu se finanțează

Din granturile pentru investiții acordate sub formă de ajutor de stat nu se finanțează:

 1. a) cheltuieli privind realizarea unor servicii de consultanță;
 2. b) cheltuieli cu achiziționarea, construcția, modernizarea, reabilitarea, reparații capitale necesare clădirilor, construcțiilor conexe precum și altor categorii de clădiri, respectiv construcții de natură similară care deservesc hotelurile și restaurantele;
 3. c) cheltuieli privind achiziţionarea de terenuri, cheltuieli privind achiziționarea, construcția, modernizarea, reabilitarea, reparații capitale necesare pentru clădiri/ sedii de birouri, construcțiilor anexe precum și alte categorii de clădiri/construcții de natură similară sau alte activități destinate investițiilor imobiliare precum și celor destinate clădirilor, construcțiilor anexe, clădirilor și construcțiilor de natură similară;
 4. c) cheltuieli privind achiziţionarea, repararea, modernizarea precum și alte categorii de natură similară care sunt aferente mijloacelor de transport pentru activități administrative;
 5. d) orice categorii de cheltuieli care nu sunt în legătură cu domeniile de investiții necesare retehnologizării.

Cheltuielile generate după punerea în funcțiune a proiectului de investiții de natura cheltuielilor cu salariile, cheltuielilor cu achiziția de materii prime, materiale consumabile, reparații și mentenanță și alte asemenea categorii de cheltuieli sunt în sarcina beneficiarului ajutorului de stat.

 Condiții specifice privind investițiile:

 1. Investiția trebuie menținută în România, pentru o perioadă de cel puțin 3 ani de la finalizarea investițiilor. Această condiție nu împiedică înlocuirea unei instalații sau a unui echipament care a devenit depășit sau a fost distrus în această perioadă, cu condiția ca activitatea economică să fie menținută în România pentru perioada minimă relevantă.
 2. Activele achiziționate trebuie să fie noi. Achizițiile de echipamente second-hand nu sunt eligibile.
 3. Nu sunt permise achiziții în regim de leasing.
 4. Activele necorporale sunt eligibile pentru calculul costurilor de investiții dacă îndeplinesc următoarele condiții:
 • Trebuie să fie utilizate exclusiv în cadrul IMM-ului;
 • Trebuie să fie amortizabile;
 • Trebuie să fie achiziționate în condițiile liberei concurențe pe piață de la terți care nu au legături cu cumpărătorul;
 • Trebuie să fie incluse în activele IMM-ului și trebuie să rămână asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o perioadă de minimum 3 ani după finalizarea proiectului.
 1. Achiziția activelor fixe necorporale, pentru a fi folosite în cadrul proiectului, se face pe bază de:
 • contract pentru obținerea dreptului de proprietate (în cazul aplicațiilor informatice, sau al brevetelor),
 • contract de licență sau de cesiune pentru obținerea unui drept de utilizare.

Articol realizat de Gabriela Dan, Redactor Arta Albă

Citiți pe Arta Albă și: Granturi pentru investiții Măsura 4.1.1 BIS

 

Înscriere la Newsletter

Articole similare

Comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Instagram

Articole recente