Tranziție Justă – Schemă de finanțare și Ghid definitivate   

• Tranziție Justă este un program de finanțare implementat de MIPE și organizațiile intermediare din cadrul agențiilor de dezvoltare regională.
• UPDATE: Noul termen limită de depunere este 20 mai 2024, ora 24:00.

Fondul va atenua costurile socio-economice generate de tranziția climatică, sprijinind diversificarea și reconversia economică a teritoriilor în cauză. Va susține tot ce înseamnă investiții productive în întreprinderile mici și mijlocii, crearea de noi întreprinderi, cercetare și inovare, reabilitarea mediului, energie curată, perfecționarea și recalificarea lucrătorilor, asistență pentru căutarea unui loc de muncă și incluziunea activă a programelor destinate persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, precum și transformarea instalațiilor existente cu emisii mari de dioxid de carbon atunci când aceste investiții conduc la reduceri substanțiale ale emisiilor și protejează locurile de muncă.

Informații suplimentare legate de Programul Tranziție Justă sunt disponibile pe pagina web a programului: https://mfe.gov.ro/ptj-21-27/

Tranziție Justă

Prin Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 3.996/19.10.2023, se aprobă Schema de măsuri de ajutor de stat și de minimis pentru finanțarea investițiilor pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă în cadrul Programului Tranziție Justă 2021—2027. La art. 5 din Schema aprobată se regăsesc domeniile de activitate excluse de la finanțare.

Prin Ordinul MIPE nr. 4003/20.10.2023, s-a aprobat Ghidul solicitantului pentru acțiunea – „Dezvoltarea întreprinderilor și antreprenoriatului“ – Componenta  investiții pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă în cadrul Programului Tranziție Justă 2021-2027. Conținutul ghidului este prevăzut în anexa la ordinul MIPE menționat.

Zonele vizate

Prezentul  ghid se aplică pentru acțiuni privind dezvoltarea investițiilor productive în IMM din cadrul priorităților 1-6 a PTJ 2021-2027, respectiv atenuarea impactului socio-economic al tranziției la neutralitatea climatică în județele Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova și Mureș.

Zona vizată de investițiile asociate apelurilor de proiecte reprezintă teritoriul administrativ al județului corespunzător priorității. Prin excepție pentru apelul de proiecte pentru investiții productive în IMM în județul Hunedoara, zona geografică vizată exclude teritoriul aferent unităților administrativ teritoriale ce fac parte din ITI Valea Jiului, fiind un apel dedicat pentru acesta.

De asemenea, pentru apelul de proiecte aferent investițiilor productive pentru ITI Valea Jiului zona vizată este exclusiv cea asociată teritoriului respectiv, în conformitate cu prevederile HG 901/13.07.2022, respectiv (Orașul Uricani, Municipiul Lupeni, Municipiul Vulcan, Orașul Aninoasa, Municipiul Petroșani, Orașul Petrila, inclusiv satele aparținătoare).

Tranziție Justă

Forma de sprijin

În cadrul prezentului ghid, forma de sprijin acordată este grantul sub forma rambursării costurilor eligibile suportate efectiv de beneficiar și plătite pentru implementarea proiectului.

Acordarea grantului se realizează în conformitate cu prevederile prezentului ghid, în condițiile stabilite de acesta și în conformitate cu prevederile legislației aplicabile și a ajutorului de stat și de minimis.

Acțiunea de finanțare se adresează IMM: Micro, Întrepr. Mici și Întrepr. Mijlocii Cf. Legii. 346/2004 – legea IMM-urilor.

Sume nerambursabile sunt între 200.000 Euro-8.000.000 Euro, iar rata de finanțare – între 60 si 75%, în funcție de județ și tipul societății.

Tranziție Justă

Cheltuieli eligibile:

  • crearea unei unități noi de producție și/sau servicii;
  • extinderea capacității unei unități existente;
  • diversificarea producției unei unități prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior în unitate;
  • o schimbare fundamentală a procesului general de producție a produsului (produselor) sau a prestării generale a serviciului (serviciilor) vizat(e) de investiția în unitate, în sensul prezentului ghid, cu scopul reconversiei economice pentru o economie verde.

Perioada de depunere a proiectelor

Data de la care pot fi depuse cereri de finanțare: 20.12.2023, ora 11:00, în sistemul informatic MySMIS 2021/SMIS2021+. Data până la care pot fi depuse cereri de finanțare: 20.03.2024, ora 24:00, în sistemul informatic MySMIS 2021/SMIS2021+.

Autoritatea de management poate prelungi termenul de depunere în funcție de solicitările primite, de rata de contractare a proiectelor, de deciziile de realocare a unor fonduri sau alte considerente.

• UPDATE

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Tranziție Justă, a publicat în data de 16 aprilie 2024, Ordinul MIPE nr. 1020 /16.04.2024 privind modificarea Ghidului Solicitantului pentru acțiunea „Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului” – componenta „Investiții pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă”, aprobat prin Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 4003/2023.

Noul termen limită de depunere este 20 mai 2024, ora 24:00.

Articol realizat de Gabriela Dan, Redactor Arta Albă

Citiți pe Arta Albă și: Programul Tranziție Justă 2021-2027 – investiții pentru dezvoltarea IMM

Înscriere la Newsletter

Articole similare

Comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Instagram

Articole recente

*Prin completarea câmpurilor ești de accord cu prelucrarea datelor cu caracter personal conform GDPR și înscrierea la Newsletter Arta Albă.