Soluții de finanțare

• Proiectele de investitii pentru morarit, panificatie, patiserie prin Submasura 4.2 si GBER. 

In perioada mai – iulie 2017, se vor lansa mai multe proiecte investitionale ce vor viza urmatoarele domenii de activitate:

– agricole (morărit, depozitări materii prime agricole,  diferite tipuri de procesari)  – s-a lansat Submasura 4.2 in perioada mai – iunie. Sprijin pentru investiţii în procesarea/marketingul produselor agricole.

– activităţile denumite generic non-agricole (industria alimentară – panificaţie, patiserie, paste făinoase, produse zaharoase, alimente pentru utilizări nutriţionale speciale) – este anunţată, începând cu luna iulie, lansarea Schemei de ajutor de stat GBER – Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii pentru procesarea şi marketingul produselor agricole în vederea ob­ţinerii de produse neagricole.

Finanțări pentru proiecte

Pentru ambele măsuri de finanţare, rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri şi grupuri de producători/cooperative şi 40% pentru întreprinderi mari şi nu va depăşi :

– 1.000.000 euro/proiect pentru IMM, în cazul proiectelor care nu presupun investiţii care vor conduce la un lanţ alimentar integrat;

– 1.500.000 euro/proiect pentru întreprinderi mari, pentru proiectele care nu presupun investiţii care vor conduce la un lanţ alimentar integrat;

– 2.500.000 euro/proiect pentru investiţiile care conduc la un lanţ alimentar integrat (indiferent de tipul de solicitant), precum şi pentru forme asociative (cooperative şi grupuri de producători) în  cazul proiec­telor care nu presupun investiţii care vor conduce la un lanţ alimentar integrat.

Modalitatea de realizare a unui proiect de finanţare nerambursabilă prezintă variaţii în funcţie de tema de proiectare, dar se poate generaliza, considerând faptul că, în principiu, cam toate proiectele includ fie construcţii/ modernizări de clă­diri, fie achiziţii de utilaje/echipamente tehnologice şi mijloace de transport, fie ambele tipuri de investiţii.

Un proiect elaborat în mod corect din toate punctele de ve­dere (tehnic, financiar, ad­ministra­tiv), bine documentat, fun­damentat, logic şi coerent, în mod principial nu prezintă pro­bleme referitoare la eligibilitate. Pentru beneficiari, atragerea de fonduri pentru investitii duce la degrevarea de importante cheltuieli ce ar trebui altfel suportate din fonduri proprii, mai ales pentru proiecte care au în componenţă con­strucţii şi instalaţii şi care, de regulă, implică valori mai importante.

Precizăm faptul că nu există o legislaţie specifică, care să deceleze între construirea pe fonduri proprii sau pe fonduri nerambursabile, în sensul că, în ambele situaţii, necesarul de documente este acelaşi.

Este adevărat, însă, că pe fonduri nerambursabile, trebuie să se rea­lizeze exact ce s-a propus prin documentaţia de proiect, însă şi aici există situaţii prevăzute chiar de legislaţia în vigoare, în care se pot opera modificări de soluţie tehnică, suplimentări de lucrări, cantităţi, utilaje/echipamente etc.

Şi, în special pentru cei care nu au beneficiat de fonduri ne­rambursabile, reprezintă o oportunitate realizarea unui proiect investiţional, constatându-se faptul că, deşi nu este simplă implementarea şi finalizarea acestuia, satisfacţiile financiare de final compensează orice efortul facut.

♦ Ovidiu Dogaru, Consultant în elaborare proiecte cu fonduri nerambursabile.

Start-Up-Nation

ROMPAN anunță lansarea unei noi sesiuni de primire de proiecte pe programul Start-up Nation, program prin care an­treprenorii pot cere fi­nan­țări de până la 200.000 de lei pentru firme nou înființate.

“În vederea înscrierii în cadrul Programului, operatorii economici vor completa şi transmite on-line planul de afaceri începând cu 15.06.2017 ora 10.00, timp de 30 zile calendaristice de la demararea înscrierii în Program, până la ora 20.00 a ultimei zile de înscriere, respectiv 14.07.2017, cu posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului.” (site-ul www.aippimm.ro)

Principalele coordonate ale programului:
1. Alocația financiară neram­bur­sabilă este de 200.000 lei și re­pre­zin­tă 100% din valoarea cheltuielilor eligibile din cadrul planului de afaceri.
2. Sunt eligibile IMM-urile înființate după data de 30 ianuarie 2017
3. Printre domeniile eligibile, conform listei de coduri CAEN se numără si cele care se refera la producerea produselor de panificatie, patiserie cofetarie 1071; 1072.

Înscriere la Newsletter

Articole similare

Comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Instagram

Articole recente