Se reia Programul „Cornul și laptele” în școli

Cornul si laptele

În cadrul Programului „Cornul şi laptele” Guvernul a stabilit un buget de 181.223.891 de lei pentru acordarea gratuită de produse de panificaţie pentru preșcolari și elevi

În ședința de Guvern din data de 19 august 2021 a fost adoptată Hotărârea privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului „Cornul şi laptele” pentru anul şcolar 2021-2022, precum şi pentru modificarea şi completarea HG nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului.

Prezentul act normativ stabileşte bugetul pentru implementarea Programului pentru școli al României în anul școlar 2021-2022, informează MADR. Bugetul cuprinde și ajutorul financiar alocat din FEGA conform Deciziei Comisiei de stabilire a repartizării definitive a ajutoarelor din partea Uniunii către statele membre pentru fructe și legume în școli și pentru lapte în școli pentru perioada 1 august 2021-31 iulie 2022.

181.223.891 de lei au fost alocați pentru acordarea gratuită de produse de panificaţie, exclusiv de la bugetul de stat.

Bugetul s-a întocmit pe baza numărului total al beneficiarilor programului – 1.903.851 preşcolari din grădiniţele de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate cu program normal de 4 ore şi elevi din învăţământul primar şi gimnazial de stat și privat autorizat/acreditat, a limitei valorii zilnice/preşcolar/elev care s-a menţinut la nivelul anului şcolar precedent şi pe baza numărului de zile de distribuţie calculate în funcţie de structura anului şcolar aprobată prin Ordinul Ministerului Educației nr. 3243/2021 privind structura anului şcolar 2021-2022.
Valoarea totală a programului pentru şcoli al României în anul şcolar 2021-2022 este de 501.553.278 de lei (101.734.944,8 de euro), din care,  ajutor financiar din partea Uniunii Europene – 85.123.559 de lei (17.266.442 de euro).