Cursuri de dezvoltare profesională oferite de ROMPAN

ID Proiect: POCU/464/3/12/128162
Titlu proiect:
Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe, competențe și aptitudini ale angajaților din industria de morărit, panificație și produse făinoase
Cod SMIS 2014+: 128162

Patronatul Român din Industria de Morărit, Panificaţie şi Produse Făinoase (ROMAN) a lansat proiectul „Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe, competențe și aptitudini ale angajaților din industria de morărit, panificație și produse făinoase”, cofinanțat din Fonduri Europene Structurale și de Investiții din România prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020. Perioada de implementare este octombrie 2019 – aprilie 2021 (18 luni). Obiectivul general al proiectului este de a contribui la creșterea competitivității profesionale, prin facilitare accesului personalului din industria de morărit, panificație și produse făinoase la servicii de formare profesională continuă. Beneficiarii programului sunt 537 persoane (angajați în industrie) din regiunile Nord-Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia și Centru.

Obiectivele specifice ale proiectului:
  1. Creșterea gradului de interes și conștientizare a angajaților din industria de morărit, panificație și produse făinoase, din regiunile vizate de proiect, privind importanța și necesitatea participării la programe de formare continuă;
  2. Creșterea performanțelor în plan profesional pentru 442 persoane care vor participa la cursurile de calificare și perfecționare;
  3. Evaluarea / validarea și recunoașterea experienței și învățării anterioare, inclusiv a competențelor dobândite în contexte de învățare non formale și / sau informale, pentru 95 de persoane, pentru calificarea Brutar;
  4. Sprijinirea a 15 intreprinderi (IMM-uri) din industria de morărit, panificație și patiserie în vederea introducerii de programe de învățare la locul de muncă.
Rezultate așteptate:
  • 537 persoane în grupul țintă în vederea participării la program;
  • 15 persoane calificate prin cursul de calificare BRUTAR – COR 7412.1.1;
  • 332 persoane calificate la cursul de calificare nivel 2 OPERATOR PRELUCRARE PRODUSE FĂINOASE COR 816027 ;
  • 95 persoane calificate prin cursul de perfecționare BRUTAR COR 751201;
  • 95 persoane participante la procesul de evaluare și certificare a competențelor profesionale obtinuțe pe alte căi decât cele formale pentru calificarea BRUTAR.

Persoanele interesate sunt rugate să contacteze reprezentanții ROMPAN, la adresa de email tehnic@rompan.ro.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Înscriere la Newsletter

Articole similare

Comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Instagram

Articole recente

*Prin completarea câmpurilor ești de accord cu prelucrarea datelor cu caracter personal conform GDPR și înscrierea la Newsletter Arta Albă.