Fonduri nerambursabile valabile în 2020

Schema de Ajutor de Stat

Actualul ciclu de finanţare nerambursabilă se apropie de final. 2020 este ultimul an în care mai este valabilă Schema de Ajutor de Stat aprobată prin HG 807/2014, ce are ca obiectiv dezvoltarea regională prin investiții. Fondurile nerambursabile se adresează și domeniilor industriei prelucrătoare alimentare, iar termenul limită până la care se mai pot emite acorduri de finanțare este 31 decembrie 2020. Antreprenorii pot solicita fonduri nerambursabile pentru investiții în valoare totală de minimum 4,5 milioane de lei, în condițiile în care respectă legislația în domeniul ajutorului de stat.

Cine poate accesa această schemă de ajutor de stat?
Domeniile definite de codurile CAEN, tradițional susținute financiar prin intermediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, se regăsesc și în cadrul acestei scheme de ajutor de stat. Dedicate investițional atât IMM-urilor (firme cu maximum 249 angajați), cât și întreprinderilor mari (firme cu peste 250 angajați), eligibilitatea este adresată întreprinderilor nou-înființate și întreprinderilor în activitate (înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare).

Valoarea și valabilitatea ajutorului de stat
Acordurile pentru finanțare se pot emite până la data de 31 decembrie 2020, cu respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat, în limita creditelor de angajament și creditelor bugetare aprobate prin legile bugetare anuale.

Plata ajutorului de stat se efectuează în perioada 2015 – 2023, în baza acordurilor pentru finanțare emise. Nu se acordă avans, schema funcționează pe mecanismul cererilor de rambursare, care se pot realiza gradual, pe faze de lucrări sau achiziții de utilaje/echipamente.

Solicitarea de finanțare se referă la valoarea de aproximativ un milion de euro, suma acordată fiind calculată procentual, în funcție de regiuni (maximum 50% pentru regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia Nord-Vest și Centru; maximum 35% pentru regiunea Vest și Ilfov; maximum 10% pentru regiunea București).

A. Cheltuieli eligibile

Cheltuieli eligibile referitoare la active corporale:
Construcții de orice tip, respectiv cheltuielile efectuate cu realizarea de construcții. Sunt eligibile doar cheltuielile regăsite în Capitolul 4 – Cheltuieli pentru investiția de bază, subcapitolul 4.1 – Construcții și instalații de bază din Devizul pe obiect astfel cum este prezentat în Anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016.  În cadrul acestei precizări, se constată faptul că nu sunt eligibile cheltuielile aferente Capitolului 2 – Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului. Pentru acestea se impune un standard de cost care nu poate depăși 1.650 lei/mp arie desfăşurată;

Instalații tehnice, maşini şi echipamente noi clasificate conform Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, cu valoarea minimă de intrare a mijloacelor fixe stabilită conform prevederilor legale în vigoare.
În situația în care bunurile imobiliare în care se derulează investiția sunt cedate spre folosință (în cazul închirierii construcţiilor aferente investiţiei iniţiale) sunt considerate eligibile cheltuielile cu chiria construcţiilor aferente investiției inițiale înregistrate pe perioada realizării planului de investiţii. Valoarea maximă eligibilă a chiriei nu poate depăşi 22 lei/mp/lună. Valoarea chiriei care depăşeşte valoarea maximă eligibilă este finanţată de întreprinderea beneficiară din surse proprii. Contractul de închiriere trebuie să fie valabil cel puţin pe perioada realizării investiţiei iniţiale şi cinci ani după data finalizării acesteia.

Cheltuielile eligibile referitoare la active necorporale (active amortizabile asociate investiţiei iniţiale care nu au o concretizare fizică sau financiară):
Brevete
• Licenţe
• Know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuală

B. Cheltuieli neeligibile

Achiziţia, modernizarea şi reabilitarea de construcţii nu sunt eligibile în cadrul acestei scheme, după cum neeligibile sunt și următoarele categorii de cheltuieli:
• Achiziţia de mobilier şi mobilier industrial, decoraţiuni, mijloace de transport înmatriculabile, calculatoare electronice care nu fac parte din fluxul tehnologic, aparatură birotică, truse de scule, dulapuri/cărucioare cu scule etc.
• Cheltuielile cu transportul, montajul instalaţiilor tehnice, maşinilor şi echipamentelor.

Start-up Nation III

În anul 2020 va continua și Programul de finanțare al IMM-urilor, Start-up Nation III, prin care se dorește încurajarea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii. În plus, proiectul implementat de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat (MMACA) prin intermediul agențiilor din teritoriu își propune să îmbunătăţească performanţele economice ale întreprinderilor înființate, cu prioritate a celor din zonele geografice mai puțin dezvoltate economic.

Cine poate accesa programul Start-up Nation?
Pot beneficia de prevederile Programului societăţile (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii) care, la data completării planului de afaceri online, îndeplinesc cumulativ criteriile de eligibilitate prevăzute în Procedura programului Start-up Nation.

Valoarea și valabilitatea ajutorului de stat
Schema este valabilă până la 31 decembrie 2020, plățile în cadrul schemei de minimis fiind efectuate până la data de 31 decembrie 2021. Bugetul estimativ al schemei de minimis pentru anul 2020 este de 2.000.000.000 lei, la fel ca în anul precedent. Prin implementarea programului se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de maximum 10.000 de beneficiari/an.

Prin Program se finanţează implementarea Planurilor de Afaceri, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute. Alocaţia Financiară Nerambursabilă, de maximum 200.000 lei/beneficiar, reprezintă 100% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare). Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe dintre categoriile de cheltuieli eligibile prevăzute și descrise  în Procedura Programului.

Schemele de ajutor de stat GBER și de minimis, aferente sM 4.2

Acest program de finanțare are ca obiectiv îmbunătăţirea nivelului general de performanţă al întreprinderilor, prin introducerea de noi tehnologii şi procedee, dar și prin creșterea numărului de locuri de muncă.

Cine poate accesa această schemă de ajutor de stat GBER?
• Întreprinderile definite conform legislației naționale în vigoare;
• Cooperativele, grupurile de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare.

Valoarea finanțării nerambursabile
Valoarea maximă a ajutorului acordat în cadrul prezentei scheme aferente sM 4.2 nu poate depăşi plafonul maxim/proiect, după cum urmează:
• 1.000.000 euro/proiect pentru IMM-uri, în cazul proiectelor care nu presupun investiţii care conduc la un lanț alimentar integrat;
• 1.500.000 euro/proiect pentru alte întreprinderi, în cazul proiectelor care nu presupun investiţii care conduc la un lanţ alimentar integrat;
• 2.500.000 euro/proiect pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat (indiferent de tipul de solicitant), precum și pentru forme asociative, în cazul proiectelor care nu presupun investiţii care conduc la un lanț alimentar integrat.

Articol realizat în colaborare cu Ovidiu Dogaru (S.C. BOUCLIER S.R.L.), consultant în elaborarea proiectelor cu fonduri nerambursabile
Email: bouclier_consult@yahoo.com
Telefon: 0743 199 996/ 0725 329 999

Înscriere la Newsletter

Articole similare

Comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Instagram

Articole recente