Actualizări în Legislația Fiscală: Extinderea Sistemului RO e-Factura și Implementarea RO e-TVA și RO e-Transport

• La sfârșitul lunii iunie, în contextul digitalizării administrației fiscale, au fost publicate în Monitorul Oficial trei Ordonanțe de Urgență privind extinderea sistemului RO e-Factura, reglementarea aparatelor de marcat electronice fiscale și introducerea decontului precompletat RO e-TVA, precum și modificări legate de raportarea în sistemul RO e-Transport.

Extinderea utilizării RO e-Factura pentru tranzacțiile B2C

Prin OUG 69/2024, utilizarea sistemului de facturare electronică este extinsă pentru tranzacțiile B2C (business-to-consumer) realizate de furnizori persoane impozabile stabilite în România către clienți persoane neimpozabile. În perioada 1 iulie 2024 – 31 decembrie 2024, raportarea e-factura B2C este opțională, devenind obligatorie începând cu 1 ianuarie 2025, în termen de 5 zile calendaristice de la emiterea facturii.

RO e-Factura în cazul executărilor silite

Obligația de utilizare a sistemului RO e-Factura este instituită pentru organele de executare silită, inclusiv executorii judecătorești și Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate. Aceștia emit facturi în numele furnizorilor persoane impozabile pentru livrările de bunuri efectuate în cadrul operațiunilor de executare silită sau de valorificare a bunurilor sechestrate. Facturile sunt transmise și furnizorului prin sistemul RO e-Factura.

Actualizări în Legislația Fiscală

RO e-Factura în cazul operațiuni neincluse în sfera TVA

Utilizarea sistemului RO e-Factura nu este obligatorie pentru facturile emise pentru operațiuni care nu sunt în sfera TVA sau pentru sume care nu se includ în baza de impozitare a TVA.

Auto-facturarea pentru livrări către sine

Auto-facturile emise de persoanele impozabile stabilite în România pentru fiecare livrare de bunuri sau prestare de servicii către sine sunt considerate facturi B2B și trebuie emise prin sistemul RO e-Factura.

Utilizarea opțională a sistemului RO e-Factura

Utilizarea sistemului național RO e-Factura nu este obligatorie pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate de către:
• persoanele prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. j)—n) din Codul Fiscal, care reglementează anumite scutiri specifice de TVA cu drept de deducere (cu titlu de exemplu: în favoarea misiunilor diplomatice, către Comunitatea Europeană, BCE, BEI, Comisia Europeană, NATO);
• până la data de 1 iulie 2025, institutele/centrele culturale ale altor state care activează pe teritoriul României în baza unor acorduri interguvernamentale;
• asociațiile și fundațiile constituite în baza Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, alte asociații fără scop lucrativ/patrimonial, partidele politice, cultele, care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 pentru facturile emise în perioada 1 iulie 2024 – 30 iunie 2025;
• agricultorii persoane fizice care aplică Regimul special pentru agricultori prevăzut la art. 3151 din Codul Fiscal pentru facturile emise în perioada 1 iulie 2024 – 30 iunie 2025.

Actualizări în Legislația Fiscală

Persoanele impozabile menționate mai sus pot opta pentru utilizarea sistemului național RO e-Factura, situație în care sunt înscrise în Registrul RO e-Factura opțional începând cu data de 1 a lunii următoare exercitării opțiunii.

Furnizorii stabiliți în România, care livrează bunuri/prestează servicii către beneficiarii mai sus menționați, au obligația transmiterii facturilor emise prin sistemul național RO e-Factura doar dacă beneficiarii au optat pentru utilizarea sistemului.

Notificarea organelor fiscale

Beneficiarii care nu primesc facturile prin sistemul RO e-Factura în termenul prevăzut de lege pot notifica organele fiscale competente.

RO e-Factura pentru persoanele nestabilite în România

Începând cu 1 iulie, persoanele impozabile nestabilite, dar înregistrate în scopuri de TVA în România și care au optat pentru utilizarea sistemului RO e-Factura, intră sub incidența regulilor de facturare electronică obligatorie aplicabile persoanelor impozabile stabilite în România.

Operatorii economici nestabiliți în România înscriși prin opțiune în Registrul RO e-Factura până la data de 1 iulie 2024 se preiau automat în Registrul RO e-Factura opțional.

Actualizări în Legislația Fiscală

Sancțiuni pentru netransmiterea facturilor

Netransmiterea facturilor prin RO e-Factura se sancționează cu amendă între 1.000 și 10.000 RON, în funcție de categoria de contribuabil. Pentru organele de executare silită, amenda este între 5.000 și 10.000 RON pentru fiecare factură netransmisă.

Utilizarea Aparatelor de Marcat Electronice Fiscale (AMEF)

Bonurile fiscale emise de AMEF trebuie să conțină suplimentar unitatea de măsură, codul de identificare fiscală al beneficiarului la cererea acestuia și numărul de identificare al bonului. De asemenea, data, ora emiterii bonului, numărul de identificare și seria fiscală a aparatului de marcat electronic fiscal trebuie imprimate sub formă de cod QR.

Decontul precompletat RO e-TVA

Decontul precompletat RO e-TVA include date și informații despre operațiunile economice declarate și transmise în sistemele informatice ale Ministerului Finanțelor și ANAF. Sistemul se implementează de la 1 august 2024, iar decontul precompletat se transmite electronic până pe 5 ale lunii următoare termenului legal de depunere a decontului de TVA.

Sistemul RO e-Transport

Ordinul comun al președinților ANAF și Autoritatea Vamală Română nr. 1.337/1.268/27 iunie 2024 aduce clarificări privind raportarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat și alte tipuri de bunuri. Acestea includ reguli pentru importuri, transporturi internaționale și raportarea în cazul vânzărilor ambulante. Sancțiunile pentru nerespectarea obligațiilor de raportare în RO e-Transport sunt aplicabile de la 1 iulie 2024, cu excepția utilizatorilor autorizați economic, pentru care acestea intră în vigoare la 1 ianuarie 2025.

Articol realizat de Gabriela Dan, Redactor Arta Albă

Citiți pe Arta Albă și: Guvernul crește bugetul Programului IMM PLUS

Înscriere la Newsletter

Articole similare

Comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

spot_img

Instagram

Articole recente

*Prin completarea câmpurilor ești de accord cu prelucrarea datelor cu caracter personal conform GDPR și înscrierea la Newsletter Arta Albă.