Înfiinţarea Agenţiei pentru Calitatea şi Marketingul Produselor Agroalimentare a fost promulgată

Obiectivul principal al Agenţiei pentru Calitatea şi Marketingul Produselor Agroalimentare este creşterea numărului de sisteme de calitate recunoscute la nivel european pentru produsele agroalimentare româneşti şi de certificare a produselor conform sistemelor de calitate facultative instituite la nivel naţional şi european, în vederea promovării acestora. Între atribuțiile Agenției se numără elaborarea, implementarea și promovarea strategiei naționale pentru produsele de calitate, elaborarea și implementarea de programe de marketing, recunoașterea și certificarea acestora precum și identificarea și implementarea surselor de finanțare specifice pentru certificarea exploatațiilor agricole ale micilor producători/procesatori.

Agenţia pentru Calitatea şi Marketingul Produselor Agroalimentare este o instituţie publică, cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat. Va exercita funcția de autoritate de stat în domeniul calității și marketingului produselor de calitate şi va avea rolul de a asigura întocmirea și propunerea spre aprobare a strategiei pentru dezvoltarea sectorului produselor de calitate și va reprezentarea pe plan intern și extern, în numele M. A. D. R., în domeniul său de activitate și în limitele stabilite de acesta.

Calitatea și diversitatea produselor agricole, piscicole și de acvacultură româneşti „reprezintă unul dintre punctele forte ale producătorilor autohtoni și contribuie în mod semnificativ la patrimoniul cultural și gastronomic național și european. Aceasta şi datorită faptului că producătorii din țara noastră au păstrat vii tradițiile și au ținut seama de metodele și materialele de producție noi. Folosirea unor sisteme de calitate pentru acești producători, prin care pot fi recompensați pentru eforturile lor de a oferi pe piață alimente cu caracteristici specifice, de multe ori unice în spațiul european, va avea certe efecte benefice pentru economia rurală” concluzionează promptmedia.ro.

Legea privind înfiinţarea Agenţiei pentru Calitatea şi Marketingul Produselor Agroalimentare, instituţie care se va afla în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a fost promulgată, joi, 11 iulie, de către Preşedintele României şi va funcționa începând cu 2020.